ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਨੀ ਛੌਟੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਨੀ ਛੌਟੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਰੁੱਸਣ ਮਨਾਉਣ ਚ ਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ__

ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹਾਂ,ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ__
 
Top