ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਣ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ__

ਉਸ ਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਸਿਰ ਮੜਦਾ ਰਿਹਾ__
 
Top