ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਵਫਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਵਫਾ, ਮੈਥੋਂ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ__

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਏਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ__
 
Top