ਜਦ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕੋਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਕੱਟੇਗੀ ਫਿਰ ਮਰ ਮਰ ਕੇ__

ਨਾ ਮਿਲਾਵੀ ਇਹ ਨੈਣ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ__
 
Top