ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ,

ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ,
ਤੇਰਾ A/c Dad ਨਾਲ ਸਾਝਾਂ ਨੀ__
ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਸ ਫਕੀਰੀ ਆ,
ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਝਾਂ ਨੀ
by :dn
 
Top