ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲੀ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ__
.
.
ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲਾ ਨੀ ਬੰਨਣਾ ਆਉਂਦਾ__
 
Top