ਹਾਦੱਸੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ਕ

ਕੁਝ ਮਰਜਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਸ ਵਰਗਾਂ ਸੀ
ਤੇ ਕੁਝ "ਦਦਰਾਲ" ਵੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਦੱਸੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Top