ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਪਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਏ__

ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਏ ਮੈਂ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਦਾ ਹਾਂ__
 
Top