ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਵਿਚ ਵੱਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਹੁੰਦੇ ਨੇ__

ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਉ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ__
 
Top