ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ__

ਨੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਤੇ__
 
Top