ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ__

ਰੁਸਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ.__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Parv 2 Liners 2
Parv 2 Liners 3
J 2 Liners 1
ѕραятαη σƒ ℓσνєツ 2 Liners 3
Top