ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਮੰਗਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈ ਮੰਗਾ ਦੁਆਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ__

ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦ ਚ ਲੱਗਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਦੁਆਵਾ ਕੀ ਰੱਬਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਾ ਇਸ ਕੰਜਰ ਤੋ__
 
Top