ਓਹਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਹਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਕਬੂਤਰੀ__

ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੋ ਚੌਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ__
 
Top