ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਨਗਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਨਗਰੀ ਏ ਤੇ ਮੈ ਨੀਵੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ__

ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈ ਉਦਾਸੀ__:(
 
Top