ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸੋਹਣੀਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸੋਹਣੀਏ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਟ ਦਾ__

ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ.. ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ__;)
 
Top