ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ__

ਨੀ ਕਿਤੇ ਛੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਂ ਹਾਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰਕੇ__:/
 
Top