ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੈਂ ਖਾਸ
ਕੀ....??
.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ,,,
.
ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ.. ਬਸ Copy/Paste ਮਾਰੀਦੀ ਆ_
 
Top