ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਨਹੀ ਚੜਦੀ - ਜੇ ਨੈਣਾ ਵਿਚੋਂ ਪਿਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਜੇ__

ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਤੁੰ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਜੇ__;)
 
Top