ਭੁਆ ਕੋਲੇ ਆਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਭੁਆ ਕੋਲੇ ਆਕੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__

ਮਰ ਜੂ ਗੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ __:/
 
Top