ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੰਗੂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੰਗੂ ਮੁਹਰੇ ਜੱਟ ਦੇ ਠੋਕੂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਆ__

ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ jatt ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਆ__;)
 
Top