ਸ਼ੁਕੀਨ ਪੱਗ ਦੇ

KARAN

Prime VIP
ਭਾਂਵੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਕਾ
ਲੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਨਤਾਂ,
ਘੰਟਾ-ਘੰਟਾਂ ਭਾਂਵੇ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ,
ਭਾਂਵੇ ਨਾ ਹੈੱਡ ਫੋਨ ਲੱਗਦੇ,
ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਨੂੰ ਮੋਨੇ,
ਨੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਪੱਗ ਦੇ

unknown
 
Top