ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਧੱਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਠੋਕ ਦਊ__

ਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਆ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਜੱਟ ਰੋਕ ਦਊ__;)
 
Top