ਅੱਜ ਜੀਤੇ ਨੇ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਜੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਏ ਪੁਗਾਓਣੀ,

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਓਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓਣੀ ..
 
Top