ਜਦੋ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵਲੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵਲੋ Signal GreeN ਹੋ ਗਿਆ ___ ;v

ਮੁੰਡਾ ਸਿਰੇ ਦੀਆ ਰੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ____
 
Top