ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਡਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਭੁਲਿਓ ਕਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ__

ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ happy diwali ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ__;)
 
Top