ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਸਤੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ__

ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਦੇ ਹਸਾਇਆ ਨੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਕਦੇ ਰਵਾਇਆ ਨੀ__:)
 
Top