ਤੂੰ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆ__

ਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਅਮੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ__:/
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
rAJ06412 ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ... 2 Liners 0
~Guri_Gholia~ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਸਵਾਸ ਉਚਾਰੇ 2 Liners 1
smart_guri ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ online ਕਿਉ ਰਹਿੰਦਾ ਏ.. 2 Liners 0
M ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ 2 Liners 1
~Guri_Gholia~ ਤੂੰ ਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰ 2 Liners 3
R ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਖੇਸੀ 2 Liners 3
KARAN ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 2 Liners 3
J ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰ 2 Liners 2
KARAN ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ 2 Liners 1
KARAN ਤੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਦਿਲਾ 2 Liners 1
KARAN ਫ਼ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਏ. 2 Liners 3
J ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਇਲ 2 Liners 1
KARAN ਛੱਡ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 Liners 2
KARAN ਇੰਜ ਭੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 Liners 1
KARAN ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ 2 Liners 1
KARAN ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਜੀਣ ਦੀ 2 Liners 1
J ਤੂੰ ਕਰਨ Fashion ਲੱਗ 2 Liners 1
J ਤੂੰ Teddy ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, 2 Liners 1
J ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀ 2 Liners 1
J ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ Like 2 Liners 1
J ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾ 2 Liners 1
J ਤੂੰ ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਏ ਛੋਟੀ ਏ , 2 Liners 1
J ਨੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ 2 Liners 1
J ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ Care ਨੀ 2 Liners 2
J ਐਵੇ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ 2 Liners 2
J ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਖਾਬ ਨਾ ਤੂੰ 2 Liners 2
J ਤੂੰ Apple Di ਫੈਨ 2 Liners 1
J ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇ 2 Liners 1
J ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੂੰ 2 Liners 1
J ਤੂੰ McD ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ 2 Liners 0
J ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੌਂ ਤੂੰ ਨੀ, 2 Liners 0
J ਭਰਦੀੰ ਤੂੰ ਹਾਂਮੀ ਹੱਕ 2 Liners 0
J ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ 2 Liners 0
J ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ 2 Liners 0
J ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰ 2 Liners 0
J ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 Liners 0
J ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਕੇ , ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਾਇਆ 2 Liners 0
J ਨੀ ਤੂੰ Banni ਫਿਰਦੀ 2 Liners 0
J ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ 2 Liners 0
J ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਖਰਿਆ 2 Liners 0
J ਨੀ ਏਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ 2 Liners 0
J ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 Liners 0
J ਤੂੰ Ikk ਵਾਰੀ Nazar 2 Liners 0
J ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ 2 Liners 0
J ਐਵੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਧਾ ਲਈ 2 Liners 0
J ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ, 2 Liners 1
J ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਪਰ 2 Liners 1
J ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ pyaar ਦਾ 2 Liners 0
J ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੂੰ 2 Liners 0
J kਰਦੀ ਪਸੰਦ ਜੇ ਤੂੰ 2 Liners 1
Similar threads


Top