ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਉਂਗਾ__

ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁਟੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ__;)Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top