ਜੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ__

ਮੰਨਦਾ ਤੂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਏਂ, ਨਾ ਕਾਲਜਾ ਮੇਰਾ ਸੇਕਿਆ ਕਰ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top