ਜਿਵੇ ਲੰਘਦੀ ਹਵਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਵੇ ਲੰਘਦੀ ਹਵਾ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ, ਔਵੇ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ__

ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਦੁਖ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਬਥੇਰੇ, ਇਕ ਮਿਲਿਆਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ__</3


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top