ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਤੇਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਟੇ ਤੇਰੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨੇ__

ਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ 12 ਬੋਰ ਨੇ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top