ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ__

ਪਰ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਕਦੇ ਨੀ ਰੱਜਦਾ__:)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top