ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਹੁਸਨ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜੇਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਵੇਖੇ__

ਮੈਂ ਚਾਹੁਣਾ ਤੇਨੂੰ ਹਾਣ ਦੀਏ ਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖੇ__♥Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top