ਨਿੱਤ ਖੜਕੇ ਸਾਡੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਿੱਤ ਖੜਕੇ ਸਾਡੀ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ਼, ਤੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ__

ਜਦ ਦਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਈਂ ਨਿਭਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top