ਮਹੁੱਬਤ ਨਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਹੁੱਬਤ ਨਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨਾਲ....

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪੈਦਾਂ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾਂ ਏ....Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top