ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹੈ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਕਦੋ ਤਕਦੀਰ ਦੇਵੇਂ__

ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਕੀਰ ਦੇਵੇਂ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top