ਮੇਥ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾ

KARAN

Prime VIP
ਮੇਥ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਓਹਨੁ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਦੋ ਮੈ ਕਰਾ ਇਜਹਾਰ ਓਹਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top