ਚੁੱਪ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੁੱਪ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ,
ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,,
ਮਨਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ,
ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਰਾਤ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,,
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ,
ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ੍ਹਬਾਤ ਵੇ ਸੱਜਣਾ,
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਮੇਲ ਅੱਜ,
ਪਤਾ ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇ ਸੱਜਣਾ...Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top