ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ__

ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਦੇ ਹਸਾਇਆ ਨੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਵਾਇਆ ਨੀ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top