ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਧਰਮ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਓਹੋ ਮਰਕੇ ਵੀ ਨੀ ਮਰਦੇ__

ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਂਵੇ ਯਾਦ ਨੀ ਕਰਦੇ__:).


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top