ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ,
ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੋਂ ਹਸਾਈ,
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ,
ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਰੁਸਵਾਈ .....
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਤੇ ਉਂਕਾਰ ,
ਪਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼੍ਕ਼ੇ ਦੀ ਹਾਰ


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top