ਇਸ਼ਕ ਸੁਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ਼ਕ ਸੁਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ__

ਤੇਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਗਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਾਂ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top