ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਤ ਪੀਵੇ Red Bull ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਹੋ ਗਏ 36 ਨੀ__

ਕਰਲਾ ਓਹ੍ਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਨੀ ਜਦ ਚੂਕ ਕੇ ਡੋਲੂ ਸਾਡੇ ਘਰੋ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੱਸੀ ਨੀ__:D
 
Top