ਮੇਰੇ ਖਾਮੌਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਖਾਮੌਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀ ਪਤਾ,

ਫੇਰ ਕਿਉ ਏਹ ਲੌਕ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,


writer : Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top