ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ.
.
ਅਕਸਰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂ.
 
Top