ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ...
ਮੰਜਿਲ ਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ,
ਬਸ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰ ਗਈ ਆਂਦੇ-ਆਂਦੇ ...
ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋ,
ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ...
 
Top