ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀ ਪੁੱਗਦੀ

  • Thread starter userid97899
  • Start date
  • Replies 2
  • Views 654
U

userid97899

Guest
ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਗੂੰ ਚੁੱਭਦੀ
.
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀ ਪੁੱਗਦੀ


writer : unkown
 
Top