ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਪੱਪੂ ਚੋਰ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਕਵੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ " . . .

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਪੱਪੂ ਚੋਰ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਕਵੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ " . . .


ਆਹ ਫੈਸਬੂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਏ ਦੋਸਤੋ . . .


ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ . . .


ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ "
----------------------------------
 
Top