ਠੰਡ ਚ ਲੱਗਾ ਜੁਕਾਮ

KARAN

Prime VIP
ਠੰਡ ਚ ਲੱਗਾ ਜੁਕਾਮ ,
ਤੇ,
ਗਰਮੀ ਚ ਖਾਦੇ ਬਦਾਮ ,
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂ ਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ..
 
Top