ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਜੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਜੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਜੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਨਾਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਈਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ

ਕਿਓਂ ਕੀ ਇਸ ਤਨਹਾਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ


writer :dn
 
Last edited by a moderator:
Top